BACK
PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING – CLIF BAR & CO

Deze privacyverklaring werd op 22 april 2013 voor de laatste maal gewijzigd en treedt onmiddellijk in werking.

Clif Bar & Co. ("Clif Bar") onderschrijft het belang van privacy van de gebruikers van www.clifbar.nl (de "site") ("gebruikers"). Clif Bar & Co, een onderneming met maatschappelijke zetel te Californië, Verenigde Staten van Amerika met ondernemingsnummer C1756107, is de eigenaar van de site en beheert deze.

De volgende privacyverklaring is gebaseerd op ons respect voor de privacy van onze gebruikers en ons voornemen om de Gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) (de "gegevensbeschermingsrichtlijn") en de e-privacyrichtlijn (2002/58/EG), zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG van 25 november 2009 en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en bescherming van persoonsgegevens, na te leven. Deze beschrijft de "persoonsgegevens" (zoals gebruikt in de gegevensbeschermingsrichtlijn, inclusief naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) die we over u verzamelen ("persoonlijke informatie"), wat we ermee doen, de bescherming die we bieden en hoe u ons gebruik van dergelijke persoonlijke informatie regelt. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met de hieronder beschreven manier waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en op enigerlei andere wijze beheren.

Voor wie is de site bedoeld:

Onze site is niet bedoeld of ontworpen om gebruikers, die jonger zijn dan 18 jaar, aan te trekken. Hoewel Clif Bar en onze site niet specifiek op zoek zijn naar informatie over personen die jonger zijn dan 18 jaar, kan onze site door kinderen worden bezocht. Clif Bar verzamelt niet bewust persoonlijke informatie over individuen onder de 18 jaar en als u een gebruiker bent die jonger is dan 18 jaar en bepaalde interacties met ons wilt aangaan (o.m. inschrijven voor een nieuwsbrief, informatie opvragen, gebruikmaken van promoties), dient u toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd. Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen we van u geen persoonlijke informatie, tenzij u toestemming hebt van een ouder of voogd. Wanneer we vernemen dat u jonger bent dan 18 jaar en u persoonlijke informatie naar onze site heeft gestuurd, zullen we dergelijke informatie niet bewaren.

Onze site is bedoeld voor gebruikers in Frankrijk. Wij adviseren gebruikers uit landen buiten de Europese Economische Ruimte geen persoonlijke informatie naar onze site te sturen. Naar ons verstuurde persoonlijke informatie kan bewaard worden op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Stuur geen persoonlijke informatie naar ons tenzij u instemt met de toepassing van de Noord-Amerikaanse wetgeving en gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie conform deze privacyverklaring, inclusief de overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte.

PERSOONLIJKE informatie die onze site verzamelt en gebruikt:
We zullen uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen die u doelbewust en vrijwillig verstrekt. We kunnen persoonlijke informatie die u ons verstrekt op de volgende manieren verzamelen.

Aanmelden op de site. Aanmelding is optioneel op onze site. U hoeft niet aangemeld te zijn om onze site te raadplegen, maar indien gewenst kunt u zich aanmelden bij onze distributeur, Agu B.V. om (a) u in te schrijven voor een abonnementslijst of nieuwsbrief, (b) producten aan te kopen bij onze distributeurs of (c) deel te nemen aan enquêtes, peilingen of promoties die we uitvoeren. Wanneer u zich bij hen aanmeldt, kan u gevraagd worden persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, alsook een door u gekozen wachtwoord en uw interesses, indien u ervoor kiest deze te verstrekken. Zij kunnen deze informatie gebruiken om uw online shoppen sneller en gemakkelijker te laten verlopen, door bepaalde delen van uw shoppinginformatie vooraf in te vullen. Wanneer u zich bij hen aanmeldt, kunt u zich inschrijven voor toekomstige marketingmailings over Clif Bar.

Deelnemen aan promoties, peilingen, enquêtes of andere activiteiten van Clif Bar; Vragen Stellen. Wanneer u via onze site een vraag indient of via onze distributeurs, die u via onze site heeft bezocht, deelneemt aan een enquête, peiling of promotie of aan andere activiteiten (gezamenlijk "Activiteiten van Clif Bar"), kunnen deze uw persoonlijke informatie verzamelen om uw deelname aan dergelijke activiteit van Clif Bar te beheren. Op het moment dat u aan een activiteit van Clif Bar deelneemt, kan uw toestemming worden gevraagd om in de toekomst marketinginformatie naar u te sturen.

Toegang tot persoonlijke informatie door ondernemingen die samen met of namens Clif Bar werken. Sommige van onze activiteiten, zoals e-commerce, kunnen door externe dienstverleners worden uitgevoerd. Via onze distributeurs kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een abonnementslijst of deelnemen aan een activiteit van Clif Bar en kunt u zich inschrijven voor e-mails over onze producten, diensten, solden en speciale aanbiedingen. Wanneer u niet langer van hen dergelijke promotionele informatie wenst te ontvangen, moet u hun privacyverklaringen op hun websites raadplegen voor informatie over hoe zij marketing- en contactvoorkeuren beheren, hoe hun opt-outsysteem werkt en hoe persoonlijke informatie kan geüpdatet/verwijderd worden. Deze ondernemingen kunnen persoonlijke informatie met hun dochterondernemingen en dienstverleners delen als deze diensten verstrekken die betrekking hebben op het leveren van onze Clif Bar-producten of de activiteiten van hun onderneming. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn de verwerking en machtiging van betalingen, bescherming tegen fraude, vermindering van het kredietrisico, maatwerk, verwerking en verzending van bestellingen, distributie van marketing en promotiemateriaal, evaluatie van websites, gegevensanalyse en, indien van toepassing, services voor het opschonen van gegevens. We zullen deze ondernemingen geen toestemming verlenen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor andere redenen dan vermeld in deze privacyverklaring. Onze site bewaart op geen enkele webserver creditcardinformatie.

GEBRUIK VAN Uw persoonlijke informatie:

Gebruik van persoonlijke informatie. Ook onze distributeurs kunnen de persoonlijke informatie gebruiken die u vrijwillig verstrekt om Clif Bar-producten en diensten voortdurend te evalueren en te verbeteren.

We kunnen tevens persoonlijke informatie over u verzamelen bij onze dienstverleners, die onze e-commerce gerelateerde diensten verzorgen met betrekking tot de site. Onze webserver logt automatisch niet-specifieke informatie over gebruikers, inclusief IP-adres, generieke gebruikersgegevens (die geen persoonlijke informatie zullen bevatten over een afzonderlijke gebruiker) en browsertype. Deze gegevens worden gebruikt om onze site te beheren, het gebruik ervan te monitoren en de functionaliteit van de site te verbeteren. Deze niet-specifieke informatie kan met derden gedeeld worden om zo aan gebruikers relevantere diensten en reclame te verstrekken.

Verkoop van bedrijfsactiviteiten. Indien Clif Bar of een van onze activa verkocht of overgedragen worden of gebruikt worden als garantstelling, kan uw persoonlijke informatie als onderdeel van die transactie met derden gedeeld worden. Aan kredietverleners en zakenrelaties zal worden gevraagd dezelfde privacyregels als Clif Bar te hanteren.


Openbaarmaking van persoonlijke informatie in geval van juridische procedures. Indien rechtshandhavingsambtenaren of rechterlijke instanties aan Clif Bar, de site of een van onze dienstverleners vragen persoonlijke informatie over afzonderlijke gebruikers te verstrekken, kunnen wij of desbetreffende dienstverleners zonder uw toestemming of voorafgaande kennisgeving aan u, dergelijke informatie verstrekken.

Indien dergelijke zaken betrekking hebben op persoonlijke of openbare  veiligheid, kunnen wij of de desbetreffende leverancier uw persoonlijke informatie aan toepasselijke instanties verstrekken zonder uw toestemming, gerechtelijke procedure of enige kennisgeving aan u. Wij of onze dienstverleners kunnen uw persoonlijke informatie ook verstrekken in het kader van een huiszoekingsbevel of een ander rechtsgeldig(e) vordering of bevel, of aan een onderzoeksinstantie in het geval van een schending van een overeenkomst of een wetsovertreding, of geschillen die Clif Bar of de desbetreffende leverancier betreffen.

Ons Cookiebeleid.

Onze site gebruikt een technologie genaamd "cookies". Een cookie is een tekstbestandje met informatie dat onze site naar uw browser kan sturen. Vervolgens wordt dit bestandje bewaard op uw harde schijf zodat we u herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Cookies helpen ons om voorkeuren van gebruikers en informatie over sessies te bewaren, o.m. om ervoor te zorgen dat gebruikers niet herhaaldelijk dezelfde reclame te zien krijgen en dat nieuwsbrieven, abonnementslijsten, reclame en de inhoud van webpagina's op maat verstuurd kunnen worden, op basis van browsertype en informatie over het gebruikersprofiel. We koppelen de informatie die we in cookies bewaren niet aan persoonlijke informatie die u tijdens uw bezoek aan onze site verstrekt. U kunt uw browser instellen om alle of enkele cookies te aanvaarden of af te wijzen, of u op de hoogte te brengen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie om uw cookievoorkeuren te wijzigen; elke browser is immers anders. Om de meeste functies van onze site te gebruiken, moet u voor onze site echter cookies inschakelen. Onze site kan ook gebruikmaken van een technologie genaamd "tracer tags". Hier kan tevens naar worden verwezen als "Clear GIFs" of "Web Beacons". Door middel van deze technologie kunnen we weten welke pagina's u op onze site bezoekt. Door deze tracer tags kunnen we onze site verbeteren en deze op maat voor u en andere toekomstige websitebezoekers maken.

Door cookies af te wijzen kan u eventueel niet optimaal gebruikmaken van de site en kan deze site bij gebruik niet langer naar behoren functioneren. U kunt eventueel een transactie op deze site niet afronden. Als u niet instemt met het gebruik van cookies, moet u de cookies uitschakelen door deze te verwijderen of uw cookievoorkeuren op uw computer wijzigen, of deze site niet meer gebruiken.

Links:
Onze website kan links naar websites van derden of bronnen bevatten. Deze links zijn er enkel voor uw gebruiksgemak. Wij beheren de websites van derden niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat Clif Bar en onze site niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van websites van derden en dat Clif Bar en onze site dergelijke websites, hun inhoud, reclameboodschappen, producten of ander materiaal niet onderschrijven. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Clif Bar en onze site niet verantwoordelijk zijn voor, of direct of indirect aansprakelijk gesteld kunnen worden voor, schade, virussen of enig verlies kennelijk veroorzaakt door uw gebruik van inhoud, goederen of diensten die via een externe website of bron beschikbaar zijn. Indien u andere websites bezoekt, gaat u ermee akkoord dat dit op eigen risico gebeurt.

Marketing- & Contactvoorkeuren/Opt-out/Informatie Wijzigen of Verwijderen.
Wanneer u ons contacteert, kan u gevraagd worden of onze agenten of distributeurs met u op doorlopende basis mogen communiceren of om updates of kennisgevingen over ons of de site te ontvangen. We zullen ons houden aan uw voorkeuren. Indien u instemt maar later van mening verandert, kunt u echter (a) de ontvangst van specifieke e-mails met betrekking tot promoties of kennisgevingen stopzetten door te klikken op een "uitschrijven"-hyperlink, opgenomen in e-mails met betrekking tot promoties of kennisgevingen die we naar u sturen, of (b) verdere openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan derden stopzetten, door ons te contacteren via: Clif Bar & Company, 1451 66th St, Emeryville CA, USA of ons te e-mailen via info@agu.nl. Het kan tot zes (6) weken duren om uw voorkeuren te wijzigen. Indien u ons wenst te contacteren voor een vraag over onze privacyverklaring, over hoe we persoonlijke informatie gebruiken of gebruik wilt maken van u uw rechten overeenkomstig toepasselijke wetgeving betreffende persoonlijke informatie, gelieve ons te contacteren via info@agu.nl.

U kunt de gegevens opvragen m.b.t. de persoonlijke informatie, die we over u bewaren overeenkomstig plaatselijke wetgeving voor de uitvoering van de gegevensbeschermingsrichtlijn en andere toepasselijke wetten of amendementen inzake gegevensbescherming en bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze foutief of onvolledig zijn.

Veiligheid:
Alle persoonlijke informatie die u via de site verstrekt, wordt over het internet verstuurd via SSL (Secure Socket Layer)-encryptie. SSL, een branchestandaard, is een coderingssysteem waarbij uw browser gebruikmaakt van codering om gegevens automatisch op een unieke manier te versleutelen vooraleer u die naar ons verstuurt. Omdat alle bestelinformatie die u ons via de site verstrekt via een beveiligde verbinding verstuurd wordt, zal u via onze site geen andere bestellingen kunnen plaatsen als uw webbrowser dit type beveiligingen niet ondersteunt. De recentste versies van Netscape Navigator™ en Microsoft Internet Explorer® kunnen een beveiligde verbinding ondersteunen. Deze kunnen gratis op de websites van Netscape of Microsoft worden gedownload. We beschermen klantgegevens door deze op een beveiligd deel van onze site te plaatsen. We bewaren geen creditcardinformatie.

Helaas is geen enkele gegevensverzending via het internet 100% veilig. Clif Bar en de site zullen alle redelijke maatregelen nemen waarvan zij geloven dat deze gepast zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Clif Bar kan echter de veiligheid van die persoonlijke informatie niet verzekeren of garanderen.

Wijzigingen aan de principeverklaring:
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat we deze principeverklaring aanpassen of wijzigen om nieuwe wetten of regelgeving na te leven of aan te passen aan gewijzigde activiteiten van de onderneming. Elke wijziging zal via deze pagina worden gecommuniceerd. Raadpleeg deze pagina dus regelmatig. We kunnen tevens een bericht op onze site plaatsen of een e-mail versturen die de wijzigingen beschrijft.

Deze principeverklaring werd op 22 april 2013 voor de laatste keer gewijzigd en treedt onmiddellijk in werking.