BACK
PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Kennisgeving van Clif Bar inzake Privacy en Cookies voor de EER

Reikwijdte van deze kennisgeving

Clif Bar & Company ("Clif Bar", "wij", "ons", "onze") verstrekt deze Kennisgeving over Privacy en Cookies ("Privacyverklaring") aan inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER).

Controller en EU-vertegenwoordiger

Clif Bar & Company 1451 66th Street, Emeryville, CA, 94605, USA, beheert deze site en www.clifbar.com (gezamenlijk de 'sites') en is de beheerder van alle persoonsgegevens die op of via de sites worden verzameld of anderszins worden verwerkt. Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU is Clif Bar Europe B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN. In overeenstemming met deze Privacyverklaring verzamelt Clif Bar direct en indirect informatie over u wanneer u onze sites gebruikt. Dergelijke informatie omvat persoonsgegevens.

Informatie die u verstrekt aan Clif Bar. Gebruikers van onze sites verstrekken de volgende soorten persoonsgegevens om zich te registreren, toegang te krijgen tot verschillende inhoudsonderdelen of functies, inhoud in te dienen, rechtstreeks contact met ons op te nemen met vragen of feedback, of toegang te verkrijgen tot andere functies van onze sites:

•           Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres

•           Geografische locatie

•           Gegevens over het land van verblijf

•           Communicatievoorkeuren

•           Persoonlijke interesses en profielinformatie

•           Zoekopdrachten

•           Opmerkingen en andere informatie geplaatst via interactieve online functies

•           Correspondentie die u ons toestuurt

•           Informatie die offline is verzameld, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice, anders dan via de geboden diensten

Informatie die we automatisch verzamelen. Wanneer u onze sites gebruikt, wordt er automatisch bepaalde informatie verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld onze websites bezoekt, kunnen uw besturingssysteem, IP-adres, toegangstijden, browsertype en taal en de website waar u vandaan kwam mogelijk automatisch worden geregistreerd. We verzamelen ook informatie over uw gebruik en activiteit op onze sites, zoals pagina's die u bezoekt en links waarop u klikt.

Redenen en rechtsgronden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden, als volgt:

1. Vanwege de noodzaak om een ​overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren - moeten we uw persoonsgegevens verwerken om een ​​overeenkomst met u of een juridische entiteit die u vertegenwoordigt aan te gaan, contractuele verplichtingen na te komen, te reageren op aanverwante vragen en verzoeken van uw kant, of klantenondersteuning te bieden.

2. Op basis van legitieme belangen - verwerken wij persoonsgegevens van u

  • voor de beveiliging en veiligheid van de sites, onze IT verbonden met de sites en de gebruikers van de sites;
  • om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de sites op te sporen en te voorkomen;
  • om de rechten of eigendommen van anderen, of onze eigen rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;
  • om uw activiteiten op de sites bij te houden en advertenties aan u te presenteren op basis van uw browse-activiteiten en interesses, op voorwaarde dat u zich niet voor dergelijke gegevensverwerking hebt afgemeld.  Gedetailleerde informatie over de webanalyse- en advertentieoplossingen die op de sites worden gebruikt, is direct hieronder te vinden.
Naam en aanbieder van oplossing Doel van oplossing
Google Analytics door Google, Inc., USA Het evalueren van uw gebruik van de sites, het samenstellen van rapporten over website-activiteit voor ons en het verlenen van andere diensten aan ons met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Optimizely Slaat het unieke Optimizely-identificatiekenmerk van een bezoeker op, een combinatie van een tijdstempel en een willekeurig nummer om A/B-tests uit te voeren. Er is geen andere informatie over u in opgeslagen.
New Relic Het evalueren van uw gebruik van de sites, het samenstellen van rapporten over website-activiteit voor ons en het verlenen van andere diensten aan ons met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Double Click Doelgerichte advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, om de rapportage over prestaties van advertentiecampagne te verbeteren en om weergave van advertenties die de gebruiker al heeft gezien te voorkomen.

3. Het kan zijn dat we op basis van wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en om te reageren op wettelijke verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures;

4. Op basis van uw voorafgaande toestemming- voor het plaatsen van cookies op uw apparaat (behoudens bepaalde uitzonderingen) of het toesturen van marketingcommunicatie. Gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en onze marketingcommunicatie is direct hieronder te vinden. 

Cookies die op de sites worden gebruikt

De sites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser worden gedownload en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de sites (bijvoorbeeld uw desktopcomputer, tablet of smartphone). Afhankelijk van hun doel, houden cookies specifieke gebruikersinformatie bij, zoals uw gebruikersvoorkeuren, authenticatie-informatie, beveiligingsparameters, gegevens over het apparaat waarmee u de sites bezoekt en statistische informatie over uw gebruik van de sites. Waar nodig zal uw internetbrowser tijdens uw bezoek aan de sites of uw terugkeer naar de sites de cookies en de hierin opgenomen gegevens overzenden naar de servers vanwaar ze oorspronkelijk werden gedownload. De analyse en verwerking van dergelijke informatie stelt ons in staat om de goede werking van de sites te verzekeren, uw online ervaring te verbeteren en de structuur en inhoud van de sites te optimaliseren.

De cookies die we gebruiken kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die vereist zijn voor de juiste werking van de sites of bepaalde delen daarvan. Ze hebben ofwel ten doel om netwerkoverdrachten uit te voeren of zijn strikt noodzakelijk om een ​​door u gevraagde online dienst aan te bieden.

Analytische/prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat om webanalyses of andere soorten bezoekersmetingen uit te voeren, zoals bezoekers herkennen, hun aantallen bijhouden en zien hoe ze door de sites manoeuvreren. Dit helpt ons om de manier waarop de sites werken te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden waar ze naar zoeken.

Functionaliteitscookies

Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen als u de sites opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren, u bij uw naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Verlies van de informatie in deze cookies kan onze diensten minder functioneel maken maar zal geen afbreuk doen aan de werking van de sites.

Doelgroepspecifieke/profileringscookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan de sites en/of uw gebruik van de diensten, de pagina's die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. We zullen deze informatie gebruiken om de sites en de advertenties die erop worden weergegeven beter aan te laten sluiten op uw interesses. Voor dit doeleinde kunnen we deze gegevens ook delen met derden.

Cookies voor demografische gegevens

Deze cookies verzamelen en bewaren bepaalde demografische gegevens, zoals geboortedatum en geslacht, mits dergelijke gegevens door de gebruiker zijn verstrekt, die gekoppeld worden aan anonieme identificatiekenmerken en door het systeem kunnen worden gebruikt voor op maat gemaakte advertenties.

De volgende cookies worden op de sites gebruikt:

Naam van cookie Cookieleverancier Cookiecategorie

_gat_UA-2081930-1

_ga

_gid
Google Analytics Doelgroepspecifiek/profilering
optimizelyEndUserId Optimizely Analytisch/prestaties
clifbar_session Clif Bar Analytisch/prestaties
hjIncludedInSample Hot Jar Analytisch/prestaties

U kunt tijdens uw bezoek aan onze sites invloed uitoefenen op de reikwijdte en de mate waarin we cookies gebruiken. Zo kunt u voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door de corresponderende instellingen in uw internetbrowser aan te passen. Raadpleeg de volgende informatie over hoe u dit kunt doen in de instellingen van uw specifieke internetbrowser:

Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/en-us/internet-explorer-ie11-preview-privacy-statement

Chrome: https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/privacy/

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy

Safari: http://www.apple.com/privacy/manage-your-privacy/

Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze sites hierdoor mogelijk onbruikbaar of moeilijker te gebruiken zijn. Afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt, kunt u mogelijk ook specifiek cookies van derden weigeren. Houd er in dit verband echter rekening mee dat derden mogelijk nog steeds toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens worden vastgelegd door eigen ("first-party") cookies.

Raadpleeg de onderstaande sectie "Diensten van derden" voor meer informatie over eigen cookies en cookies van derden die op onze sites worden gebruikt in het kader van diensten van derden en voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dergelijke cookies op uw apparaat worden opgeslagen.

Marketingcommunicatie voor u

Op www.clifbar.com kunt u zich registreren voor het ontvangen van nieuwsbrieven of vergelijkbare informatie over onze producten of diensten of de producten of diensten van onze gelieerde bedrijven.  Als onderdeel van het registratieproces vragen we u om ons bepaalde vereiste gegevens te verstrekken. Dergelijke informatie omvat uw voor- en achternaam, postcode, geslacht, hoe u over ons hoorde, het besproken product en de productvariant en uw opmerkingen.

Bij het ontvangen van een registratie kunnen we de datum/tijd van registratie en het IP-adres van waaruit de registratie is ontvangen registreren en opslaan. Dit dient uitsluitend als bewijsmateriaal voor het geval uw contactgegevens door een onbevoegde partij worden gebruikt.

Wanneer u zich op clifbar.com of onze lokale sites voor elk van de EER-landen registreert voor het ontvangen van nieuwsbrieven of vergelijkbare informatie, moet u uitdrukkelijk uw toestemming geven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.  U bent niet verplicht om een ​​dergelijke toestemming te geven en, als u ervoor kiest om dit toch te doen, kunt u uw toestemming voor toekomstig gebruik op elk moment en om enige reden of zonder reden weer intrekken door de afmeldlink in een toegezonden e-mailcommunicatie te openen of door een e-mail te sturen naar privacy@clifbar.com.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de volgende omstandigheden maken we uw persoonsgegevens bekend aan de volgende derden, zoals vereist of toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving:

Aan wie worden uw persoonsgegevens openbaar gemaakt? Wat is het doel van de openbaarmaking?

Bedrijven gelieerd met Clif Bar & Co. Inc. waaronder:

Clif Bar Europe B.V.
Om een ​​overeenkomst met u of een rechtspersoon die u vertegenwoordigt aan te gaan, om contractuele verplichtingen na te komen, om te reageren op aanverwante vragen en verzoeken van u, of om klantenondersteuning te bieden. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van gegevens over hoe u onze producten gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en om ons te helpen problemen te diagnosticeren en onze sites en toepassingen te beheren;
Externe leveranciers en dienstverleners, waaronder: Ter ondersteuning van de werking of verbetering van de sites en om onze producten en diensten te verbeteren;
Aan andere derden in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten (indien van toepassing) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen;

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR ONTVANGERS BUITEN DE EU/EER

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, VS, een rechtsgebied buiten de Europese Unie en een gebied waarvoor de Europese Commissie geen onbeperkte toereikendheid heeft vastgesteld. Wanneer u onze sites gebruikt, zendt u persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Bij het beheren van onze sites en ons bedrijf delen we ook persoonsgegevens met gelieerde en niet-gelieerde dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om een ​​adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens met betrekking tot gelieerde en niet-gelieerde dienstverleners buiten de EER te waarborgen, gaan we overeenkomsten voor gegevensverwerking en gegevensoverdracht aan die de standaardcontractbepalingen bevatten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.  U kunt een kopie van dergelijke passende voorzorgsmaatregelen opvragen door contact op te nemen via privacy@clifbar.com.

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Persoonsgegevens die in het kader van een contract met u worden verwerkt, worden door ons bewaard voor de duur van het contract en voor een redelijke tijd daarna, voor zover dit nodig is om aanverwante claims te bepalen en af ​​te handelen. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op legitieme belangen of het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen de gegevens worden verwijderd zodra de onderliggende reden is vervallen. Persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming, worden verwijderd indien en wanneer u dergelijke toestemming intrekt.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving hebt u, zonder beperking, het recht om (i) te vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens we van u hebben en hoe deze worden verwerkt, en om kopieën van dergelijke persoonsgegevens te zien of aan te vragen, (ii) te verzoeken om de correctie of aanvulling van persoonsgegevens van u die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn in het licht van de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen, of om (iii) de verwijdering te bewerkstelligen van persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen, of worden verwerkt op basis van ingetrokken toestemming, of worden verwerkt voor legitieme belangen die in de context van uw bezwaar niet dwingend blijken te zijn, of die niet conform de toepasselijke wettelijke vereisten worden verwerkt. Daarnaast hebt u, onder de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en zonder beperking, het recht om (iv) ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken in situaties waarin u vindt dat de verwerking ongepast is, (v) in bepaalde omstandigheden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor legitieme belangen, en (vi) om te verzoeken om portabiliteit van persoonsgegevens die u actief of passief aan ons hebt verstrekt (wat geen gegevens behelst die zijn ontleend aan of afgeleid van de verzamelde gegevens), waarbij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of een contract met u en op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. In geval van bezorgdheid hebt u tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt de bovengenoemde rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@clifbar.com, zelfs in de mate dat dergelijke claims betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door een of meer van de gegevensontvangers die in deze Privacyverklaring worden geïdentificeerd.

INGANGSDATUM EN WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring is per 1 juni 2018 van kracht. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen, inclusief materiële wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. U dient de Privacyverklaring elke keer dat u deze site bezoekt door te nemen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@clifbar.com.